Φοιτητίκα

Εκτός από τις απόψεις της στο εθνικό θέμα, η Π.Ε.Ο.Φ έχει αναπτύξει μια πλήρη άποψη όσον αφορά το θέμα Παιδεία, στην ολότητά του. Σαν φοιτητές η παιδεία είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει και σαν φοιτητές, μέσω του πρωτοβάθμιου μας οργάνου, Ε.Φ.Ε.Κ.Θ, αλλά και μέσω του φορέα μας  Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π, προσπαθούμε να τα επιτύχουμε τα αιτήματά μας.

Ακόμα οι νέοι πρωτοετείς φοιτητές θα βοηθηθούν από τις χρήσιμεςσυμβουλές που μαζέψαμε, και με τη βοήθεια των παλιών θεμάτωνπου υπάρχουν να βοηθήσουμε στο να γίνεται μια σωστή μελέτη.

Παιδεία:

Η παιδεία αποτελεί τον κυριότερο ίσως άξονα στον οποίο εδράζεται η διαμόρφωση των ατόμων της κοινωνίας μας. Η παιδεία σε όλες τις βαθμίδες πρέπει να τηρεί τις ακόλουθες αρχές:

1.    Ελληνοκεντρική

Α) Η προσήλωση της νεολαίας στις αρχές και τις αξίες οι οποίες οδήγησαν το έθνος μας δια μέσου των αιώνων στην ανάπτυξη, την ευημερία και κατ’ επέκταση την επιβίωση καθίσταται επιτακτική, της προσδίδουν δε το στοιχείο της συνέχειας, στοιχείο απαραίτητο για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση μιας κοινωνίας.

Β) Σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, που μάχεται για εθνική αποκατάσταση, η ανάγκη εθνοκεντρικής παιδείας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα.

Γ) Νεολαία χωρίς εθνική παιδεία, καθίσταται εύκολα  έρμαιο στις ορέξεις όσων προσεγγίζουν την παγκοσμιοποίηση με ιδιοτελείς σκοπούς. Η θωράκιση της νεολαίας μας, μέσω των ελληνοκεντρικών αρχών, την καθιστά σε τελική ανάλυση έτοιμη να αντιμετωπίσει την προκλήση της παγκοσμιοποίησης και να συμβάλει ενεργά σε αυτήν, προσφέροντας την δική της άποψη.

2.    Τεκμηριωμένη

Ουσιαστικό ζητούμενο σε μια σωστά δομημένη κοινωνία είναι η τεκμηριωμένη παροχή των απαραίτητων γνώσεων και όχι η αποσπασματική αναφορά και η εξειδίκευση γνώσεων. Νεολαίοι με ολοκληρωμένη αντίληψη του γνωστικού τους αντικειμένου, είναι σε θέση να δημιουργήσουν και να ολοκληρώσουν την γνώση, προσφέροντας έτσι στην κοινωνία μας μια νέα δυναμική. Νεολαίοι με αποσπασματική γνώση, είναι καταδικασμένοι «παπαγάλοι» του παρελθόντος.

3.  Σφαιρική – Αντικειμενική

Ρόλος της παιδείας , είναι εκτός των άλλων η διαμόρφωση χαρακτήρα του ατόμου. Η παιδεία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στο επίπεδο των γνώσεων, αλλά πρέπει να επεκτίνεται και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα την προσαρμογή του ατόμου σε κοινωνικά σύνολα. Ιδιαίτερα στην κοινωνία της Κύπρου ουσιαστικό ζητούμενο για το οποίο θα πρέπει η παιδεία να μεριμνήσει είναι η εξασφάλιση κοινωνικής συνοχής. Αναφερόμαστε σε μια κοινωνία διχασμένη πολιτικά στη βάση της, η οποία με διάφορους μικροπολιτικούς μηχανισμούς διαιωνίζει την πόλωση αυτή.

4.    Ευέλικτη.

Η έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, παρέχει στην ανθρωπότητα μέρα με την μέρα σειρά καινούριων γνώσεων και εφαρμογών, τόσο σε παιδαγωγικό όσο και σε γνωσιολογικό επίπεδο. Βασική αρχή της παιδείας πρέπει να είναι η ευέλικτη προσαρμογή της στις νέες γνώσεις και μεθόδους, έτσι ώστε οι νέοι επιστήμονες να γίνουν κοινωνοί νέων ιδεών, να είναι σε θέση να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και να είναι συμβατοί σε τελική ανάλυση με το διεθνές περιβάλλον


Πρόταση:
Ενιαίο Εκπαιδευτικό Δόγμα Ελλάδος Κύπρου

Η ισχύς της κοινωνίας μας προϋποθέτει κοινωνική συνοχή.  Στα πλαίσια του ελληνοκεντρικού  χαρακτήρα της Παιδείας, ο Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π. κρίνει απαραίτητη την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πορείας Ελλάδος και Κύπρου σε πορεία συγκλίνουσα. Η πορεία αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει τις αρχές της τεκμηρίωσης και της ευελιξίας.  Στην βάση της φιλοσοφίας αυτής ο Ε.Φ.Α.Ε.Φ.Π. προτείνει:

Α) Εναρμόνιση του Προγράμματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία Κύπρου και Ελλάδας. Μέσω της εναρμόνισης θα αναιρεθούν ουσιαστικά τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά σύνορα που εξωγενείς παράγοντες έθεσαν και που επικίνδυνα χωρίζουν τις δύο κοινωνίες. Η ενέργεια αυτή λειτουργεί επίσης ως αποτρεπτικός παράγοντας στον κίνδυνο αφαίρεσης από την κοινωνία της Ελλάδας, αλλά κυρίως από την κοινωνία της Κύπρου οποιουδήποτε εθνικού στοιχείου.  Στα πλαίσια της εναρμόνισης προτείνουμε επίσης την ανταλλαγή εκπαιδευτικού προσωπικού σε τακτική βάση και την συγγραφή κοινών πονημάτων.

Β) Κατάργηση Φορολογίας για Βιβλία και Έντυπα από την Ελλάδα. Η απαράδεκτα υψηλή φορολογία που η κυπριακή κυβέρνηση θέτει σε βιβλία και έντυπα από την Ελλάδα, αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την  εξασφάλιση τους από μαθητές και φοιτητές της Κύπρου. Η στάση αυτή κρίνεται απαράδεκτη, λαμβανομένου υπόψιν του γεγονότος ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και η πλειοψηφία των Ακαδημαϊκών Σχολών της Κύπρου στερούνται κατά βάση ελληνικής βιβλιογραφίας, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα συγγράμματα των φοιτητών της Κύπρου να προέρχονται από την αγγλική ή αμερικάνικη βιβλιογραφία. Κρίνουμε επιτακτικό η κυπριακή κυβέρνηση να παρέχει  τα μέσα εκείνα που θα εξασφαλίζουν την άμεση και πλήρη πρόσβαση της νεολαίας μας στον  πνευματικό θησαυρό της μεγάλης ελληνικής βιβλιογραφίας.  

Γ) Υιοθέτηση κοινής φοιτητικής ταυτότητας για τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ελλάδας και Κύπρου. Φοιτητές των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Κύπρου και Ελλάδος, πρέπει να καρπούνται όλων των ωφελημάτων που η κατοχή της ταυτότητας αυτής παρέχει σε κάθε Ακαδημαϊκό ΄Ιδρυμα του Ελληνισμού. Η ταυτότητα αυτή θα πρέπει  να παρέχει επίσης προνόμια εκτός Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, σε πολιτιστικά δρώμενα, σε μεταφορικά κόμιστρα, σε θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.α. .

Δ) Κοινά Ερευνητικά Προγράμματα Ανώτερων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ελλάδας Κύπρου. Προτείνουμε την υιοθέτηση της εισήγησης αυτής, με την ελπίδα να λειτουργήσει καταλυτικά στην εξυγίανση του χαρακτήρα του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο από την μέρα της ιδρύσεως του, ταλανίζεται δυστυχώς από αναζητήσεις συνειδησιακού χαρακτήρα. Ακόμα οι καρποί των προσπαθειών αυτών μπορούν να αξιοποιηθούν κάλλιστα  στο επίπεδο της ευελιξίας της παιδείας μας, και της προσαρμογής της σε νέες εφαρμογές.

Ε) Κοινές Πολιτιστικές Δραστηριότητες- Εκδηλώσεις

ΣΤ) Μείωση των αεροπορικών ναύλων για μαθητές-φοιτητές. Το μέσο αυτό συντείνει στην τακτικότερη επαφή των νέων Ελλάδας και Κύπρου, και την ευκολότερη και συχνότερη μετάβαση τους στους δύο χώρους. Κρίνουμε ότι μείωση των ναύλων, θα αποτελέσει ουσιαστικά μείωση της απόστασης μεταξύ Αθήνας Λευκωσίας, και θα δώσει στην μαθητιώσα και φοιτητιώσα κοινωνία ευρύτερες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές προοπτικές.

Ζ) Αύξηση του Προϋπολογισμού για Έρευνα – Παιδεία στο 8% . Υλοποίηση όλων των πιο πάνω προτάσεων απαιτεί μεταξύ άλλων την επένδυση μεγάλων κεφαλαίων για έρευνα και ανάπτυξη, τα οποία αποδεδειγμένα η πολιτεία σε Ελλάδα και Κύπρο δεν παρείχε ποτέ. Μια νέα δυναμική αντιμετώπιση στην παιδεία απαιτεί μεταξύ άλλων βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής  των Ιδρυμάτων.