Αλλαγή στα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στα Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ

Η Παγκύπρια Ενιαία Οργάνωση Φοιτητών Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου ότι θα υπάρχει αλλαγή φέτος στα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την εγγραφή στα ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ.

» Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, σύμφωνα με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, οι εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας θα πραγματοποιηθούν από 11.9.2012 μέχρι και 28.9.2912. Τα ονόματα των επιτυχόντων θα σταλούν απευθείας από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας σε όλες τις Σχολές /Τμήματα, οπότε δεν θα χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη «Βεβαίωση Εξασφάλισης Θέσης» Επιπρόσθετα καλούνται οι επιτυχόντες να επικοινωνούν με τις Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων για τυχόν αλλαγές στις εξαγγελθείσες ημερομηνίες εγγραφών.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι θέσεις των στρατευσίμων επιτυχόντων θα κρατηθούν αυτόματα, ώστε να φοιτήσουν όταν θα ολοκληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, αφού προσκομίσουν, πέραν των απαιτούμενων προαναφερομένων «∆ικαιολογητικών» και σχετική «Βεβαίωση» από το Στρατολογικό Γραφείο της Επαρχίας τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για σκοπούς εγγραφής
στα ΑΑΕΙ Ελλάδας έχουν ήδη δημοσιευθεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων στα Μ.Μ.Ε.,
αλλά βρίσκονται και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων http://www.moec.gov.cy. «

Αναλυτικότερα εδώ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Π.Ε.Ο.Φ Θεσσαλονίκης

Advertisements