ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Βλέπουμε, μετά από ένα σχεδόν χρόνο τροϊκοκρατίας να ξεπουλιούνται τα πάντα σε χέρια ξένων.  Σύμφωνα με πρόνοια του μνημονίου και δέσμευση των δύο τελευταίων κυβερνήσεων (ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ), οι ημικρατικοί οργανισμοί θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν.

Όσον αφορά το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, υπάρχουν δύο πλευρές προσέγγισης. Η μία πλευρά είναι αυτή που υποστηρίζει τη φιλελευθεροποίηση/ιδιωτικοποίηση όλων των παρεχόμενων δημόσιων αγαθών . Η φιλελευθεροποίηση οδηγεί στην αύξηση του ανταγωνισμού και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών που εν τέλει ευνοείτε ο πολίτης καταναλωτής. Η προσέγγιση αυτή δοκιμάστηκε στην πράξη τις τελευταίες δεκαετίες και αποδείχτηκε ότι στη θεωρία τα πράγματα δουλεύουν κάπως έτσι, αλλά στην πράξη διαφέρει από κράτος σε κράτος. Οι λόγοι της διαφοροποίησης είναι οικονομικοί, πολιτικοί και πολιτισμικοί.  Επίσης η ιδιωτικοποίηση αυτών των οργανισμών εμπεριέχει σαφή διάσταση που άπτεται της εθνικής ασφάλειας και συγκεκριμένα, σε ζητήματα που άπτονται θεμάτων επιχειρησιακής ετοιμότητας και διοικητικής μέριμνας των Ενόπλων Δυνάμεων και γενικότερα, του μηχανισμού ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η άλλη προσέγγιση είναι αυτή που υποστηρίζει ότι το κράτος πρέπει να παρέχει συγκεκριμένα δημόσια αγαθά στην κοινωνία με σκοπό να εκπληρώνει την αποστολή/οφειλή προς αυτήν. Όπως και στην πρώτη προσέγγιση έτσι και στην δεύτερη παρουσιάζονται προβλήματα στην εφαρμογή της διότι τα κράτη που διατηρούν τα δημόσια μέσα και τις δυνατότητες παραγωγής αποτυγχάνουν εκπληρώσουν την αποστολή τους απέναντι στην κοινωνία.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το κυπριακό κράτος από τον καιρό της ίδρυσης του λειτουργεί στο πλαίσιο της δεύτερης προσέγγισης. Φαίνεται όμως ξεκάθαρα ότι απέτυχε να εκπληρώσει την αποστολή του και γι΄αυτό γίνεται εύκολη λεία η ιδιωτικοποίηση αυτών των οργανισμών. Όλοι αυτοί οργανισμοί απέτυχαν γιατί έγιναν άντρο της διαφθοράς, της διαπλοκής, της αναξιοκρατίας και τέλος της κομματοκρατίας ως εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων μεταξύ κομμάτων και ψηφοφόρων. (Ψήφισμε τζαι εν να σε κανονίσω καμιά δουλειά με στην κυβέρνηση)

Ως ΠΕΟΦ θεωρούμε ότι στην πράξη το αποτέλεσμα των ιδιωτικοποιήσεων των ημικρατικών  οργανισμών είναι αβέβαιο και απρόβλεπτο. Επίσης με την δικαιολογία ότι η κοινωνία θα απαλλαγή από ένα καρκινογόνο και δαπανηρό σύστημα κακοδιαχείρισης δημόσιας περιουσίας και πλούτο παρόλο που εμπεριέχει μεγάλη δόση αλήθειας, είναι απαράδεχτη. Απαιτούμε λοιπόν, ως μέρος αυτής της κοινωνίας, το κράτος να διατήρηση ακμαία την παραγωγή και διάθεση δημόσιων αγαθών και να αναλάβει κεντρικό ρόλο στην εξυγίανση και την χειραφέτηση αυτών των οργανισμών από κομματικά συμφέροντα, αφήνοντας στην άκρη τις φτηνές δικαιολογίες «ιδιωτικοποίηση ή οικονομική καταστροφή», εκπληρώνοντας έτσι την αποστολή του απέναντι στην κοινωνία.


Γραφείο Τύπου

Π.Ε.Ο.Φ. Θεσσαλονίκης

Advertisements