Αυξημένα ποσά στα κομματικά ταμεία

Σύμφωνα με τον Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο του 2012, τα κοινοβουλευτικά κόμματα, οι νεολαίες τους και οι συνεργάτες των βουλευτών και των κομμάτων λαμβάνουν κρατική χορηγία για κάθε έτος, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το ποσό της κρατικής χορηγίας που θα διανεμηθεί κατά το έτος 2020 είναι αυξημένο κατά 250 χιλιάδες σε σύγκριση με το 2019, καθώς αυξήθηκε το κονδύλι που προορίζεται να καλύψει την ετήσια αντιμισθία των κοινοβουλευτικών συνεργατών των βουλευτών και των κομμάτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2020, τα οκτώ κοινοβουλευτικά κόμματα θα λάβουν ως κρατική χορηγία το ποσό των €10.999.091, το οποίο θα κατανεμηθεί ως εξής:

1. Ποσό θα παραχωρηθεί για την κάλυψη των συνεισφορών τους στα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  1. Συγκεκριμένο ποσοστό της τακτικής χορηγίας θα μοιραστεί ισόποσα σε όλα τα κόμματα. Το υπόλοιπο ποσοστό της τακτικής χορηγίας θα μοιραστεί κατ’ αναλογία των ποσοστών που έλαβαν τα κόμματα στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν το 2016.

 

  1. Ποσό θα διατεθεί για την κάλυψη της μισθοδοσίας των κοινοβουλευτικών συνεργατών. Ο κάθε βουλευτής όπως και οι τρεις αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων των Αρμενίων, των Λατίνων και των Μαρωνιτών διαθέτουν από έναν συνεργάτη. Οι υπόλοιποι εργάζονται για λογαριασμό των κομμάτων. Οι συγκεκριμένες θέσεις δεν προκηρύσσονται, ενώ τις προσλήψεις τις κάνουν οι ίδιοι οι βουλευτές και τα κόμματα.
  2. Ποσό θα παραχωρηθεί στις Οργανώσεις Νεολαίας των κομμάτων. Ένα μέρος του συνολικού ποσού θα καταβληθεί ισόποσα σε κάθε Οργάνωση Νεολαίας και το υπόλοιπο ποσό, με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα που έλαβαν τα κόμματά τους στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2016.

Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι κατανέμονται τεράστια χρηματικά ποσά σε κοινοβουλευτικά κόμματα και συνεργάτες τους, τα οποία υποβοηθούν στην εξυπηρέτηση των κομματικών συμφερόντων τους. Με τον τρόπο αυτό, τα διάφορα κόμματα που εκλέγονται με την ψήφο του λαού, λαμβάνοντας έτσι το δικαίωμα παραχώρησης της συγκεκριμένης κρατικής χορηγίας που καθορίζεται σύμφωνα με τον Περί Πολιτικών Κομμάτων Νόμο, αποκτούν την ισχύ για τη διατήρησή τους στην εξουσία. Φαίνεται, όμως, ότι το ποσό των 11 περίπου εκατομμυρίων ευρώ δεν ήταν αρκετό, οπότε και το ποσό αυξήθηκε.

Την ίδια στιγμή που παραχωρούνται στους κυβερνώντες υψηλά ποσά, γίνονται περικοπές εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της Παιδείας. Τα κονδύλια που διατίθενται για την παιδεία είναι ελάχιστα, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική πλήξη στον εν λόγω τομέα, γεγονός που δίνει την ευκαιρία στους ίδιους κυβερνώντες να καταχρώνται την εξουσία, προπαγανδίζοντας προς τη νεολαία. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός παραχώρησης μέρους της χορηγίας στις οργανώσεις νεολαίας, που επιτρέπουν τη χειραγώγηση από τους «ανωτέρους» τους, εις χάριν χρήματος.

Εκτός των άλλων, μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού του κράτους θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για ενίσχυση της Εθνικής Φρουράς. Αντ’ αυτού, η ανάγκη ισχυροποίησης του στρατιωτικού θεσμού περιθωριοποιείται, ενώ η μισή μας πατρίδα βρίσκεται υπό κατοχή τα τελευταία 45 χρόνια.

Τα πολιτικά κόμματα που λαμβάνουν τις χορηγίες θα έπρεπε να τις χρησιμοποιούν για ανάδειξη του Κυπριακού προβλήματος και για την αντιμετώπιση των τεράστιων κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η νεολαία και ο λαός μας. Αντιθέτως όμως, τα κόμματα και οι νεολαίες τους, ενδιαφέρονται μόνο για την αύξηση των ποσοστών τους, ούτως ώστε να παραμείνουν στην εξουσία χωρίς να έχουν ανάλογη επίδραση στην κοινωνία, συγκριτικά με την κρατική χρηματική βοήθεια που λαμβάνουν. Αντί να επιτελούν δημόσιο λειτούργημα υπέρ του λαού που τους ανέδειξε ως εκπρόσωπους της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν καταντήσει να επιτελούν κοινωνική αγγαρεία. Δεν θα έπρεπε να δουλεύει ο λαός για τα κόμματα, αλλά τα κόμματα για τον λαό. Τα διάφορα κόμματα εκμεταλλεύονται την λαϊκή ψήφο για επίτευξη των επιδιώξεών τους εις βάρος του λαού. Ο Ελληνισμός της Κύπρου θα πρέπει αρχικά να αντιληφθεί τον πραγματικό χαρακτήρα των κομμάτων και στη συνέχεια να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Πρέπει να απαιτήσει όπως διατεθούν τα ανάλογα ποσά για ουσιαστικές χρήσεις, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της κοινωνίας μας και στην αντιμετώπιση του εθνικού μας προβλήματος.

Γραφείο Τύπου
Π.Ε.Ο.Φ Θεσσαλονίκης