Εγκρίνει το Σύστημα Αγωγών η Κυπριακή Δημοκρατία

Η ολομέλεια της Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας ενέκρινε το Σύστημα Αγωγών για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την ανατολική Μεσόγειο στις ευρωπαϊκές ηπειρωτικές χώρες. Η συμφωνία επικυρώθηκε από την Κυπριακή και την Ελληνική Δημοκρατία, πρόκειται να επικυρωθεί από το Ισραηλινό κράτος, ενώ αναμένεται και η σχετική απόφαση από την Ιταλική Δημοκρατία.

Συγκεκριμένα, το έργο υπερψηφίστηκε με 45 ψήφους υπέρ και δυο αποχές από το Κίνημα των Οικολόγων. Έτσι, η ολομέλεια αποδέχτηκε τη διακυβερνητική συμφωνία για τον αγωγό EastMed, που είχε υπογραφεί στο Ζάππειο Μέγαρο των Αθηνών και δύναται να μεταφέρει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Η συμφωνία καθορίζει διάφορα θέματα μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών. Η υπό αναφορά συμφωνία υπεγράφη στην Αθήνα στις 2 Ιανουαρίου 2020 μεταξύ της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και του Κράτους του Ισραήλ. Η Ελληνική Δημοκρατία έχει επικυρώσει τη συμφωνία, ενώ το Ισραήλ βρίσκεται στη διαδικασία επικύρωσής της. Στην εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνονται πρόνοιες, οι οποίες επιτρέπουν στην Ιταλική Δημοκρατία να την υπογράψει, όταν θα είναι έτοιμη.

Τα ζητήματα που τίθενται υπό διερεύνηση για την κάθε χώρα είναι οι θαλάσσιες δικαιοδοσίες και θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας, ενώ για την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των εργασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία του υπό αναφορά έργου, θα εγκαθιδρυθεί κοινή ομάδα εργασίας μεταξύ των εν λόγω χωρών. Αφού διευθετηθούν τα πιο πάνω θα ακολουθήσουν τέσσερις μελέτες, με την πρώτη να αφορά τις θαλάσσιες επισκοπήσεις και τις υπόλοιπες τρεις τις λεπτομερείς τεχνικές μελέτες σχετικά με τις χερσαίες εγκαταστάσεις όπως είναι οι αγωγοί, οι σταθμοί μετατροπής, αλλά και η τεχνική μελέτη FEED για τον υποθαλάσσιο αγωγό καθ’ αυτόν.

Τέτοιες συμφωνίες έχουν ύψιστη σημασία για την εξωτερική πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς ενισχύουν τον ρόλο της στην περιοχή δίνοντάς της κύρος και υπόσταση. Επίσης, είναι μία σημαντική ενέργεια για την αξιοποίηση του φυσικού αερίου και την ταυτόχρονη δημιουργία συμμαχιών με κράτη που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε περίπτωση κρίσης με την Τουρκία. Λόγω λοιπόν, της έντονης προκλητικότητας της Άγκυρας, τόσο προς την Κυπριακή Δημοκρατία όσο και προς το ελλαδικό κράτος, η σύναψη συμφωνιών μεταξύ της ελληνικής πλευράς και γειτονικών κρατών πρέπει να καταστεί εκμεταλλεύσιμη για την αμυντική μας ενίσχυση, καθώς και την ενίσχυσή μας σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής.

Γραφείο Τύπου
Π.Ε.Ο.Φ Θεσσαλονίκης